Bc. Inka Novotná

Diplomová práce

Neziskové organizace zabývající se rozvojem kultury na vesnici se zaměřením na Kulturní a vlastivědnou společnost Podvalák v Bošovicích

Non-profit organizations specializing in the cultural development of villages with focus on Kulturní a vlastivědná společnost Podvalák in Bošovice
Anotace:
Diplomová práce se věnuje činnosti neziskových organizací, jež se soustřeďují na oblast kulturního vyžití na vesnici. Klade důraz na zachování tradičních kulturních hodnot, zároveň upozorňuje na vývojové změny života na vesnici a ukazuje možnosti rozvoje jak tradičních, tak současných projevů kultury na vesnici. Práce se dále zabývá kulturním a společenským životem v obci Bošovice a interpretuje výsledky …více
Abstract:
My graduation thesis discusses the activity of non-profit organizations focused on the public entertainment in villages. The work accentuates the preservation of traditional cultural values, at the same time points out the changes of the rural life and shows the opportunities for the development of both traditional and contemporary expressions of culture in villages. Further, the thesis deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta