Libor FIKÁČEK

Bakalářská práce

Optimalizace výkonnosti a ladění SQL dotazů v prostředí MS SQL serveru

SQL queries optimization and queries tunning in MS SQL server
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je problematika neoptimální výkonnosti dotazů probíhajících v prostředí relačního databázového systému Microsoft SQL Server. Na výkonnost databázových dotazů jsou dnes kladeny vysoké požadavky. Obsahem práce je vysvětlení hlavních optimalizačních praktik, včetně doporučení v jakých případech je vhodné danou optimalizační praktiku použít. Jednotlivé kapitoly se zaobírají …více
Abstract:
The topic of this bachelor?s thesis is the issue of sub-optimal queries performance in an environment of database system Microsoft SQL Server. The performance of database queries are now high demands. The content of this work is to explain the main optimization practices, including recommendations in what circumstances it is appropriate to use optimization practice. The individual chapters deal with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2014
Zveřejnit od: 13. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedoucí: Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIKÁČEK, Libor. Optimalizace výkonnosti a ladění SQL dotazů v prostředí MS SQL serveru. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.1.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 1. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta