Dávid Marcin

Bachelor's thesis

Zkušenosti s bezplatnou hromadnou dopravou

Lessons from fare-free city public transport systems
Abstract:
Subject of this bachelor thesis is to introduce the concept of free-fare public transport and to discuss its implementation on city Brno. Theoretical part of this thesis is concentrated on public transport financing and on classification of free-fare public transport types and aims. In the next part, there are case studies from cities with free public transport system described, followed by a description …more
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce je predstavenie konceptu bezplatnej hromadnej dopravy a diskusia jeho prípadného zavedenia pre mesto Brno. Teoretická časť sa sústreďuje na financovanie verejnej dopravy a na vymedzenie typov a cieľov bezplatnej hromadnej dopravy. V ďalšej časti sú popísané prípadové štúdie z vybraných miest, kde bola bezplatná hromadná doprava zavedená. Následne je priblíženie fungovanie …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2020
  • Supervisor: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
  • Reader: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta