Bc. Aneta Boušková

Bachelor's thesis

Město Tábor - destinace cestovního ruchu?

The city of Tábor – a tourism destination?
Abstract:
Cílem bakalářské práce je určení, jestli je možné definovat město Tábor a táborskou aglomeraci jako destinaci cestovního ruchu. Rešeršní část práce vymezuje kritéria destinace, přírodní a kulturní zdroje, vybavenost ubytovacími zařízeními, dopravní a sportovně-rekreační infrastrukturou, destinační management a lokální dopady v místě rozvoje cestovního ruchu. Dále byla provedena analýza dat získaných …more
Abstract:
Target of the bachelors thesis is vocation, if is possible to define the city of Tabor or agglomeration of this city as a tourism destination Tábor. The search section defines criterias of destination, natural and cultural resources, accomodation, transport, sport and recreation infrastructure, destination management and local impacts at the site of tourism development. After was performed analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2017
  • Supervisor: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Simona Sváčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta