Ing. Peter Klčo

Diplomová práce

Srovnání vykazování dlouhodobého majetku v podnikatelských subjektech podle Českých účetních standardů a podle IAS/IFRS

Comparison of long-time assets declaration in business subject according to Czech accounting standards and IAS/ IFRS
Abstract:
The objective of this graduation thesis is the analysis of differences in presenting tangible assets according to Czech Accounting Standards and International Accounting Standards. The influence of different presentation methods on aggregate values of the presented tangible assets in financial statements is also assessed within this thesis. The comparison of different attitudes to the presentation …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je rozbor rozdielov vo vykazovaní dlhodobého hmotného majetku podľa Českých účtovných štandardov a podľa Medzinárodných účtovných štandardov a posúdenie vplyvu odlišného spôsobu vykazovania na súhrnné veličiny vykazovaného dlhodobého hmotného majetku v účtovných výkazoch. Komparácia odlišného spôsobu prístupu k vykazovaniu dlhodobého hmotného majetku podľa českých účtovných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Andrej Horánsky

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní