Tomáš Kostrhoun

Diplomová práce

Analysis of pension systems: Public and private funding comparison

Analýza důchodových systémů: Srovnání soukromého a veřejného financování
Anotace:
V první části této diplomové práce popisujeme a analyzujeme jednotlivé systémy důchodového zabezpečení z pohledu jejich výhod a nevýhod pro veřejné výdaje i samotné penzisty. Rešerši dostupné literatury používáme jako hlavní metodu pro tuto část práce.Druhá část diplomové práce analyzuje veřejné výdaje na důchodové zabezpečení za pomoci regresního modelu s fixními efekty. Práce analyzuje země OECD …více
Abstract:
In the first part of the thesis, individual pension systems are reviewed and analysed. Research of available literature is used as a major method in this part. We examine the advantages and disadvantages of each from the perspective of both public expenditures and pensioners.The second part of the thesis pension replacement rate employing fixed time effects regression. Thesis analyses OECD countries …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Eva Zamrazilová
  • Oponent: Pavel Štěpánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80737