Monika FANTOVÁ

Diplomová práce

Internetový marketing malé obchodní firmy

Internet marketing of a small business company
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce "Internetový marketing malé obchodní firmy" je analyzovat internetový marketing vybrané společnosti a poté zpracovat návrh dalšího možného rozvoje v dané oblasti. Pro tuto práci byla vybrána společnost FANTA - velkoobchod, s. r. o, která se zabývá prodejem vybavení pro gastronomické provozy. Nejprve je v práci teoreticky nastíněn internetový marketing a jeho nejvýznamnější …více
Abstract:
The main objective of the thesis "Internet marketing of a small business company" is to analyse the internet marketing of the selected company and then to prepare a proposal for possible expansion in the given area. The company FANTA - whole sale Ltd. deals with distribution for gastronomical premises was chosen for the thesis. First there is theory outlined internet marketing and it is most important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavlína Dvořáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FANTOVÁ, Monika. Internetový marketing malé obchodní firmy. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management