Bc. Tereza Suchánková

Bachelor's thesis

Zaměstnanecké benefity a jejich daňový dopad na zaměstnance a zaměstnavatele

Employee benefits and their impact on employees and employer
Abstract:
Cílem této práce je sestavit výčet vybraných zaměstnaneckých benefitů, užívaných na území České republiky a jejich stručná charakteristika včetně shrnutí daňového dopadu na zaměstnance i zaměstnavatele. Dílčím cílem je seznámit čtenáře s problematikou motivace, odměňováním zaměstnanců a strategií odměňování ve firmě. Téma zaměstnaneckých benefitů dále rozebírám na konkrétním případě firmy ADP Employer …more
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis is to prepare the list of the most common employee benefits used among employers in the Czech republic and their brief characterization including tax impact on employer and employee. Another sectional goal is to apprise readers with the topic of motivation, rewards and strategy in employee renumeration. The topis of employee benefits will be discussed on specific …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Mgr. Tomáš Hesterini
  • Reader: Ing. Jiří Zahrádka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance