Bc. Šárka Krásová

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix vybraného podniku - produktu

Management Communication Mix of Selected Enterprise - Product
Abstract:
Bakalářská práce řeší konkrétní zadání příspěvkové organizace Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, a to vytvoření návrhu marketingové strategie se zaměřením pouze na komunikační mix vybraného produktu v rámci jeho udržitelnosti na trhu vzdělávacích aktivit. V první části práce budou objasněny klíčové pojmy týkající se dané problematiky, a to marketingový mix a marketingový komunikační …more
Abstract:
The Bachelor’s thesis solves a specific task definition for Funded Organization of Secondary Technical School and Vocational School, and the drafting of a marketing strategy focused solely on the communication mix of selected product within its sustainability on the market of educational activities. The first part clarifies key concepts related to the issue, marketing mix and marketing communication …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: Ing. Miloslav Vaňák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní