Theses 

Marketingový komunikační mix vybraného podniku - produktu – Bc. Šárka Krásová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Šárka Krásová

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix vybraného podniku - produktu

Management Communication Mix of Selected Enterprise - Product

Anotácia: Bakalářská práce řeší konkrétní zadání příspěvkové organizace Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, a to vytvoření návrhu marketingové strategie se zaměřením pouze na komunikační mix vybraného produktu v rámci jeho udržitelnosti na trhu vzdělávacích aktivit. V první části práce budou objasněny klíčové pojmy týkající se dané problematiky, a to marketingový mix a marketingový komunikační mix. V další části práce je zhodnocena stávající komunikační strategie organizace u vybraného produktu a návrh projektu nové komunikační strategie šetřené příspěvkové organizace na základě konkrétního zadání.

Abstract: The Bachelor’s thesis solves a specific task definition for Funded Organization of Secondary Technical School and Vocational School, and the drafting of a marketing strategy focused solely on the communication mix of selected product within its sustainability on the market of educational activities. The first part clarifies key concepts related to the issue, marketing mix and marketing communication mix. The second part evaluates the current communication strategy of the founded organization’s selected product and designs the project of a new communication strategy of selected Funded Organization on a specific assignment.

Kľúčové slová: Marketingový mix, Marketingový komunikační mix, SWOT analýza, cílová skupina, vzdělávání

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedúci: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 27. 5. 2019 13:26, 22. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz