Dominika Drymlová

Bakalářská práce

Rizika u novorozenců narozených mimo zdravotnické zařízení

Risks in Newborns Born outside Health Facilities
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá riziky u novorozenců narozených mimo zdravotnické zařízení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Na začátku teoretické části se dozvídáme informace o překotném porodu a jeho vedení mimo zdravotnické zařízení. Dále práce popisuje klasifikaci novorozenců, jejich poporodní adaptaci a prvotní vyšetření po porodu zahrnující i fyzikální vyšetření. V závěru …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with possible risks of newborn babies born outside a medical institution. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The beginning of the theoretical part provides information about a rapid labour and its managing outside a medical institution. Furthermore, the thesis describes a classification of newborns, their postnatal adaptation and an immediate postnatal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Žárská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Drymlová, Dominika. Rizika u novorozenců narozených mimo zdravotnické zařízení. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe