Bc. Ondřej Frodl

Diplomová práce

Využití UAV pro identifikaci změn v krajině

Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na identifikaci změn v krajině pomocí bezpilotních letadel (Unmaned Aerial Vehicle - UAV) na zájmovém území. V první části práce je popsán dálkový průzkum Země, popis UAV a příslušné legislativy, definování změny v krajině a popis zájmového území. Druhá část práce popisuje způsob získávání dat, jejich předzpracování a následné zpracování. Dále jsou v práci interpretovány …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the identification of changes in the landscape using unmanned aerial vehicles (UAV) in the area of interest. The first part of the thesis describes remote sensing, a description of the UAV and relevant legislation, defining the change in the landscape and a description of the area of interest. The second part describes the method of data acquisition, preprocessing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Frodl, Ondřej. Využití UAV pro identifikaci změn v krajině. Pardubice, 2021. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní