Bc. Marek Topolář

Diplomová práce

Business plán obchodu s fotografickým vybavením

Photographic store business plan
Anotace:
Cílem diplomové práce je vypracovat business plán, sloužící k založení obchodu s fotografickým vybavením ve městě Brně. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. Teoretická část vysvětluje základní terminologii týkající se strategického řízení a strategické analýzy. V druhé části, zvané analytické, je analyzován provedený kvalitativní výzkum, dále je provedena analýza vnitřního a vnějšího prostředí …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to develop a business plan to establish a photographic store in Brno. The thesis is divided into three main parts. The theoretical part explains basic terminology related to strategic management and strategic analysis. A quantitative research, analysis of internal and external environment and a stakeholder analysis, which revealed strengths, weaknesses, opportunities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. Vít Janiš, BA (Hons) MSc Ph.D.
  • Oponent: Magda Hlavenková, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta