Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D., LL.M.

Rigorózní práce

Smíšené trestní tribunály a stupeň jejich internacionalizace

Hybrid Criminal Courts and Degree of Their Internationalization
Anotace:
Kromě stálého Mezinárodního trestního soudu a tribunálů ad hoc (Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii a Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu) se v posledních letech objevila řada smíšených (hybridních či zmezinárodněných) trestních tribunálů, přičemž tento vývoj bývá spojován s celkovou proliferací mezinárodních soudních orgánů. Odborná literatura spojuje se smíšenými tribunály značná …více
Abstract:
Although there is a growing literature on the subject, hybrid courts have received far little attention than international tribunals and courts such as the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Criminal Court. This work aims to fill this gap by focusing on hybrid courts as a special category of courts. It addresses …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 3. 2019
  • Oponent: JUDr. Anna Richterová, prof. Ryszard Wilson Piotrowicz

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta