Bc. Karolína Šašková

Bachelor's thesis

Politický marketing a volební kampaně v ČR

Political marketing and Election Campaign in the Czech Republic
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je identifikovat faktory volebního úspěchu hnutí ANO 2011 z pohledu politického marketingu a provést komparaci s volební kampaní ODS ve stejných volbách. Práce se zaměřuje na základní pojmy politického marketingu a následně na druhy marketingové komunikace, které jsou pro politický marketing specifické. Do práce jsem zařadila i problematiku značky, která s komunikací rovněž …more
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to identify the factors of electoral success of ANO 2011 from the perspective of political marketing and compare it with the ODS election campaign in the same election period. The thesis is focused on the basic concepts of political marketing, and subsequently on the kinds of marketing communications that are specific for political marketing. I also integrated the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní