Bc. Zuzana Foltýnová

Master's thesis

Redakční systém odborného časopisu

Scientific Journal Editing Platform
Abstract:
Cílem této diplomové práce je zpracování rešerše existujících systémů podporujících práci redakce odborného časopisu. Součástí práce je analýza datových toků a procesů publikačního procesu redakce časopisu Zpravodaj CSTUG. Na základě zjištěných dat je implementován softwarový systém, který bude v budoucnu využívat redakce Zpravodaje CSTUG.
Abstract:
The aim of this Master's thesis is processing of searches for existing systems that facilitate professional journal's editors' work. This work includes an analysis of data streams and processes of the Zpravodaj CSTUG magazin's editors' publishing process. A software system is implemented based on the findings; this software shall be used by Zpravodaj CSTUG editors.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2013
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky