Ondřej CICVÁREK

Diplomová práce

Postavení věřitele v exekučním a vykonávacím řízení v případě postižení společného jmění manželů

The position of the creditor in the executory and enforcement proceedings in case of the joint property of spouses
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem postavení věřitele v exekučním a vykonávacím řízení v případě postižení společného jmění manželů, jejíž koncepce byla v souvislosti s přijetím zákona č. 89/2012 Sb. zásadně změněna právě ku prospěchu věřitele, který je tak již mnohem více chráněn. V praxi se jedná o mimořádně důležitou problematiku, která ovšem skýtá mnohá úskalí. Cílem práce je tak rozbor a zhodnocení …více
Abstract:
This thesis deals with the position of a creditor in the executory and enforcement proceedings in case of the joint property of spouses, considering the concept of it was with the adoption of Act No. 89/2012 Sb. fundamentally changed to benefit the creditor, who is already much more protected. In practice this is an extremely important issue but presents many difficulties. The aim of the thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Jana Petrov Křiváčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CICVÁREK, Ondřej. Postavení věřitele v exekučním a vykonávacím řízení v případě postižení společného jmění manželů. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ide74r ide74r/2
29. 11. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.