Bc. Miloslav Půček

Diplomová práce

Diurnální index u zdravých osob s aerobní pohybovou aktivitou

Diurnal index of healthy persons with aerobic physical activity
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo posoudit vliv aerobní pohybové aktivity na noční pokles krevního tlaku porovnáním hodnot diurnálního indexu u sledovaného souboru 21 zdravých mužů a 20 zdravých žen. Hodnoty diurnálního indexu vykazovaly zřejmou variabilitu v průběhu 7denního ambulantního monitorování krevního tlaku. Během monitorování byly oba sledované soubory podrobeny dvěma cyklům hodinu trvající aerobní …více
Abstract:
The study aimed to assess the effect of aerobic physical exercise on decrease of nocturnal blood pressure. The study compared diurnal index values of healthy subjects, a group of 21 men and a group of 20 women. Diurnal index values exhibited significant variability during 7-day ambulatory blood pressure monitoring. The participants were subjected to two bouts of aerobic physical exercise using cycle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta