Bc. Matěj Otruba

Bakalářská práce

The Pronunciation of English by the French

The Pronunciation of English by the French
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá výslovností angličtiny u francouzských mluvčích. Je rozdělena do dvou částí – teoretická část popisuje fonetické systémy obou jazyků, angličtiny i francouzštiny, a soustředí se jak na segmentální, tak i suprasegmentální jevy. Na základě rozdílů v jednotlivých systémech jsou pak formulovány hypotézy, ve kterých oblastech budou francouzští mluvčí chybovat. Praktická část …více
Abstract:
This thesis deals with the pronunciation of English by the speakers of French. It is divided into two sections – the theoretical section describes the phonetic systems of both English and French and focuses on both segmental and suprasegmental features. According to the differences between them, a list of hypotheses is made, predicting the sounds which would be wrongly pronounced by the French speakers …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Helena Worthington

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Obecná jazykověda