Bc. Eva Sedláková

Diplomová práce

Pojistné události v neživotním pojištění způsobené přírodními katastrofami

Claims in non-life insurance due to natural disasters
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Pojistné události v neživotním pojištění způsobené přírodními katastrofami“ je analýza pojistných událostí v neživotním pojištění způsobených přírodními katastrofami. První část práce se zabývá popisem živelních událostí v neživotním pojištění. Druhá část je zaměřena na vymezení procesu likvidace pojistných událostí. Třetí část práce je věnována dokumentování vybraných přírodních …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Claims in non-life insurance due to natural disasters” is analysis of insured accidents in non-life insurance in consequence of natural disasters. The first part deals with the description of natural disasters in non-life insurance. The second part focuses on the definition of a process of claims settlement. The third part is devoted to documenting of the selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. František Řezáč, Ph.D.
  • Oponent: doc. RSDr. Oldřich Mašek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta