Theses 

Tvorba strategie budování značky – Mihály GAJDI

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Mihály GAJDI

Bakalářská práce

Tvorba strategie budování značky

Design of brand building strategy

Anotace: Bakalářská práce se skládá z části teoretické a části praktické. Část teoretická obsahuje dvě kapitoly, jejichž prostřednictvím obeznámím čtenáře se základními prvky, z nichž se značky skládají, a vysvětlím také jejich roli v rámci celku. Pro získání ucelené představy, jakým způsobem jednotlivé prvky poskládat (Brand building), aby značka byla konzistentní, a jakým způsobem ji posléze řídit, aby si zachovala také potřebnou kontinuitu v čase (Brand management), popíšu v kapitole dvě procesní stránku věci. Třetí kapitola je součástí praktické části práce. Zde provedu výzkum pro získání dat potřebných ke strategické analýze již konkrétní značky zvoleného produktu vodka 42. Na základě závěrů analýzy navrhnu dle potřeby změnu nebo doplnění positioningu příp. také identity analyzované značky a nadefinuji strategii pro její uvedení v život.

Abstract: Bachelor thesis consists of theoretical and practical sections. The theoretical part contains two chapters, through which the reader acquainted with the basic elements from which the brands are composed and explain their role throughout the whole. To obtain a full picture of how to assemble the various elements (Brand Building) for brand to be consistent, and how to manage it later, to maintain the necessary continuity in time (Brand Management), I will describe procedural aspects in chapter two. The third chapter is part of the practical section. Here I will research obtaining data required for strategic analysis already selected a specific brand of product vodka 42, and on the conclusions of the analysis I'll propose a necessary change or complete positioning also analyzed the brand identity and define the strategy for bringing it to life.

Klíčová slova: značka, budování značky, řízení značky, hodnota značky, identita značky, umístění značky, strategie značky

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2010
  • Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jiří Pejša

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 19. 11. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

GAJDI, Mihály. Tvorba strategie budování značky. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 06:59, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz