Bc. Viktor Jochman

Bachelor's thesis

Léčebně rehabilitační postup u pacienta v terminálním stadiu srdečního selhání

Medical and rehabilitation plan and process in patient with heart failure in terminal stage
Abstract:
Bakalářská práce popisuje diagnózu srdečního selhání. Zahrnuje teoretickou část, ve které se zaměřuji na definici, prognózu, patofyziologii, diagnostiku a terapii onemocnění. V části praktické je čerpáno z nabytých informací u pacienta a aplikace kardiovaskulární rehabilitace u pacienta s diagnózou srdečního selhání v terminálním stádiu na podkladě dilatační kardiomyopatie.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the diagnosis of heart failure. It contains theoretical part which focuses in the definition, prognosis, pathophysiology, diagnostics and therapy. In practical part I use acquired knowledge in the application of cardiovascular rehabilitation in a patient with the diagnosis of severe heart failure in terminal stage on the basis of dilatation cardiomyopathy.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Lucie Vymazalová, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Jitka Svobodová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta