Bc. Ismail Ismail

Bakalářská práce

Rehabilitation plan and process of patient with heart failure

Rehabilitation plan and process of patient with heart failure
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá rehabilitací a fyzioterapií pacientů po srdečním selhání. Je rozdělena do tří částí. Teoretická část se nejprve zaměřuje na definici onemocnění a základy anatomie, fyziologii srdce a patofyziologii srdečního selhání. Zahrnuje stručnou klasifikaci a stadia, diagnostická kritéria onemocnění, dále diagnostické metody a léčbu, prevenci a komplikace srdečního selhání. Druhá …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with rehabilitation and physiotherapy of patients after heart failure. It is divided into three parts. As first, the theoretical part focuses on the definition of the disease and basics of anatomy, physiology of the heart and pathophysiology of heart failure. It includes brief classification and stages, diagnostic criteria of the disease, as well as diagnostic methods and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Michal Úlehla
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta