Bc. Andrea Slivová

Diplomová práce

Zápěstní kosti v kontextu lidského skeletu

Carpal Bones in the Context of the Human Skeleton
Abstract:
This diploma thesis deals with the relationships between carpal bones and other measurements of human skeleton arising from phylogenetic, ontogenetic and biomechanical processes. In the theoretical part of the thesis an overview of knowledge about the biomechanical properties of the wrist was created. The aim of the practical part of the thesis was to metrically process carpal bones and to search for …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá souvislostmi zápěstních kostí s ostatními rozměry lidského skeletu, které vyplývají z fylogenetických, ontogenetických a biomechanických procesů. V teoretické části práce byl vytvořen přehled poznatků o biomechanických vlastnostech zápěstí. Cílem praktické části bylo metricky zpracovat kosti zápěstí a uskutečnit korelační analýzu těchto rozměrů jak mezi sebou, tak i s rozměry …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Antropologie / Antropologie