Bc. Andrea Slivová

Master's thesis

Zápěstní kosti v kontextu lidského skeletu

Carpal Bones in the Context of the Human Skeleton
Abstract:
This diploma thesis deals with the relationships between carpal bones and other measurements of human skeleton arising from phylogenetic, ontogenetic and biomechanical processes. In the theoretical part of the thesis an overview of knowledge about the biomechanical properties of the wrist was created. The aim of the practical part of the thesis was to metrically process carpal bones and to search for …more
Abstract:
Diplomová práce se zabývá souvislostmi zápěstních kostí s ostatními rozměry lidského skeletu, které vyplývají z fylogenetických, ontogenetických a biomechanických procesů. V teoretické části práce byl vytvořen přehled poznatků o biomechanických vlastnostech zápěstí. Cílem praktické části bylo metricky zpracovat kosti zápěstí a uskutečnit korelační analýzu těchto rozměrů jak mezi sebou, tak i s rozměry …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2017
  • Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Anthropology / Anthropology