Jana SIKOROVÁ

Bakalářská práce

Domov pro seniory - Místo pro spokojený život ve stáří

Home for the elderly people - Place for happy life in old age
Anotace:
Tématem bakalářské práce je ?Domov pro seniory ? místo pro spokojený život ve stáří?. Cílem mé práce je popsat domov pro seniory, tedy pobytovou sociální službu, jakožto místo pro spokojený život ve stáří a v rámci aplikační části práce se za využití kazuistik zaměřit na proces přijímání seniora do konkrétního zařízení a na spolupráci klienta, klíčového pracovníka a sociálního pracovníka. Má práce …více
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is ?Retirement home - a place for a happy senior life ?. The thesis aims to describe a retirement home as an accommodation and social facility which is supposed to create a place for a happy life in the old age. The practical part of the work focuses on the process of accepting a senior into a specific facility and tries to describe cooperation between the client, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015
Zveřejnit od: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Vontorová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIKOROVÁ, Jana. Domov pro seniory - Místo pro spokojený život ve stáří. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií