Theses 

Účetní versus ekonomická přidaná hodnota – Lucie KANTOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Obchodní podnikání

Lucie KANTOVÁ

Diplomová práce

Účetní versus ekonomická přidaná hodnota

Accounting versus Economic Value Added

Anotace: Tématem diplomové práce je porovnání účetní a ekonomické přidané hodnoty. V teoretické části je popsána účetní přidaná hodnota a její determinující faktory. Dále je definována ekonomická přidaná hodnota. Jako první je uveden základní vzorec pro výpočet ekonomické přidané hodnoty a určení proměnných, které jsou k výpočtu zapotřebí. Nejvýznamnější proměnnou jsou vážené průměrné náklady kapitálu. V další části práce jsou vymezeny další metody, jimiž lze EVA vypočítat. V praktické části jsou uvedeny potřebné metody a postupy pro zjištění výše účetní a ekonomické přidané hodnoty. Zvolenými metodami pro výpočet byly: metoda CAPM, Stavebnicová metoda a Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA.

Abstract: The theme of the thesis is to compare the accounting and economic value added. The theoretical part describes the value added and its determinants. It is defined as economic value added. The first is the basic formula for calculating the economic value added, and the identification of variables that are needed to calculate. The most important variable is the weighted average cost of capital. The next section is defined by other methods which can calculate EVA. The practical section provides the necessary methods and procedures for calculating the financial and economic value added. Methods chosen for the calculation were: the CAPM method, Modular method and Benchmarking diagnostic system of financial indicators INFA.

Klíčová slova: Účetní přidaná hodnota, ekonomická přidaná hodnota, průměrné vážené náklady kapitálu, metoda CAPM, Stavebnicová metoda, Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2011
  • Identifikátor: 21735

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Novotná, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

KANTOVÁ, Lucie. Účetní versus ekonomická přidaná hodnota. Č. Bud., 2011. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 09:04, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz