Mgr. Pavel Ingr, DiS.

Bakalářská práce

Příprava digitálních učebních materiálů a jejich využití pro obor Asistent zubního technika

Preparation of digital learning materials and their use for the field of dental technician assistant
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá přípravou digitálních učebních materiálů a jejich využitím pro obor Asistent zubního technika. Začátek práce obsahuje popis funkcí učebních textů a didaktických zásad pro tvorbu příprav na vyučování. Značnou pozornost věnuje bakalářská práce technickým zařízením určeným pro získávání digitálních dat a možnostem zpracování, prezentace a archivace digitálních dat. Dále popisuje …více
Abstract:
This bachelor work deals with the preparation of digital teaching aids and their use in the branche of Dental technician assistant. The work initially describes the functions of teaching texts and didactic principles in preparation of lesson plans. Considerable attention is devoted to the technical devices aimed to acquire digital data and their possible processing, presentation and archiving. Next …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Pavel Konupčík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta