Bc. Pavel Kicherer

Bakalářská práce

Využití multimediálních zařízení pro tvorbu učebních opor

Multimedial equipment utilization for backing learning
Anotace:
Bakalářská práce „Využití multimediálních zařízení pro tvorbu učebních opor“ pojednává o současných multimediálních zařízeních, které lze rychle a efektivně použít při vytváření učebních opor. V teoretické části této práce je čitatel seznámen s moderními multimediálními zařízeními (digitální záznamová technika, počítač,…), a jejich výhodami oproti starším zařízením (zpětný projektor, fólie,…) Dále …více
Abstract:
Diploma thesis “Use of multimedia appliances in teaching support devellopement“ deals with contemporary multimedia appliances that can be rapidly and effectively used in creating teaching support. The first, theoretical part, of this study presents the modern multimedia appliances (digital registration technology, computer, software…) and their advantages against anterior appliances (projector, plastic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2007
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta