MUDr. Alena Svátková, Ph.D.

Doctoral thesis

Využití zobrazení tenzorů difuze (DTI) pro mapovaní strukturální konektivity a mikrostruktury bílé hmoty

Diffusion Tensor Imaging (DTI) For Structural Connectivity And White Matter Microstructure Mapping
Abstract:
Zobrazení tenzorů difuze (DTI) představuje stále více využívanou MRI metodu charakterizující změny mikrostruktury bílé hmoty (BH) na základě kvantifikace pohybů molekul vody, která je přednostně směrovaná podél axonů. Kontinuální proměny mozkových sítí v průběhu celého života předurčují náchylnost BH k nepříznivým i pozitivním vlivům. Srovnání mezi zdravými dětmi a pacienty s kombinovanou formou hyperaktivity …more
Abstract:
Diffusion tensor imaging (DTI) as an increasingly utilized MRI method, quantifies changes in white matter (WM) microstructure based on measurements of water movement, which is preferentially hindered along the axons. Sustained rewiring of the brain networks throughout the lifespan leaves WM susceptible to either adverse or positive effectors. Comparison between healthy children and patients with combined …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 3. 2017
  • Supervisor: doc. MUDr. Petr Krupa, CSc., prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., prof. Hilleke Hulshoff Pol
  • Reader: Mgr. Ibrahim Ibrahim, Ph.D., prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta