Andrea Machálková

Bakalářská práce

Analýza systému hodnocení managementu ve společnosti PEXX Consulting, s. r. o.

Analysis of The Evaluation System of The Management in PEXX Consulting, s.r.o.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá systémem hodnocení managementu ve společnosti PEXX Consulting, s. r. o. Cílem teoretické části je zpracovat literární rešerši z oblasti hodnocení managementu a na jejím základě formulovat teoretická stanoviska pro zpracování části praktické. Cílem praktické části bude analyzovat současný stav systému hodnocení mana-žerů ve společnosti PEXX Consulting s. r. o. a zhodnotit …více
Abstract:
This bachelor´s paper deals with the system of management evaluation in the company PEXX Consulting, s. r. o. The aim of the theoretical part is to conduct a literary research in the management evaluation and on its basis to formulate theoretical statements for the practical part. The aim of the practical part is to analyze the present state in the system of managers' evaluation in the company PEXX …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014
Zveřejnit od: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radek Blahuš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Machálková, Andrea. Analýza systému hodnocení managementu ve společnosti PEXX Consulting, s. r. o.. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika, specializace Management a ekonomika podniku