Martin Voleský

Bakalářská práce

360° zpětná vazba jako nástroj řízení pracovního výkonu

Anotace:
Cílem teoretické části bakalářské práce je seznámení a uvedení do problematiky řízení výkonnosti zaměstnanců a jejich hodnocení. Bakalářská práce je zaměřena na využívání 360° zpětné vazby jako nástroje hodnocení. Práce je členěna do jednotlivých kapitol, které nás nejprve seznámí s jednotlivými pojmy, jako jsou pracovní výkon, hodnocení, řízení pracovního výkonu, 360° hodnocení a jaké pohledy na tuto …více
Abstract:
The theoretical part of the thesis is familiarization and introduction to the management of employee performance and their evaluation. Bachelor thesis is focused on the use of 360-degree feedback as a tool for evaluation. The work is divided into individual parts that we first learn about the various terms, such as job performance evaluation, performance management, 360 degree reviews, and what views …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/jjidjm/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií