Mgr. Iva Ševčíková

Diplomová práce

Specifika edukačního procesu u žáků prvního ročníku základní školy speciální

Learning Process of Year-one Pupils at Special Junior Schools
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zjištěním specifik edukačního procesu u žáků prvního ročníku základní školy speciální a rozvojem základních vědomostí, dovedností a návyků u žáků prvního ročníku se středně těžkým mentálním postižením na základní škole speciální. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se skládá ze tří kapitol a je zaměřena na analyzování české i zahraniční …více
Abstract:
This diploma thesis investigates educational processes for pupils in the first year of special elementary schools, as well as the development of the elementary knowledge, skills and habits of this age group of pupils with moderate mental impairment at such establishments. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The first of these consists of three chapters and focuses on analysing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta