Bc. Anna Jandurová

Diplomová práce

Rekvalifikace - cesta k dalšímu pracovnímu uplatnění

Reskilling - the Way to Further Employability
Anotace:
Nezaměstnanost patří mezi největší problémy světových ekonomik, stát ve své politice zaměstnanosti zaměřuje pozornost na nejhůře nezaměstnaností postižené regiony. Mostecko patří k nejproblematičtějším oblastem v ČR. V současném stupni rozvoje civilizace má sice osvěta své opodstatnění, ale vzdělávání je přeci jen velmi důležitou součástí našich životů. Realizuje se tedy v neobyčejně intenzivním rozvoji …více
Abstract:
Unemployment is one of the biggest challenges of the world`s economies and each state in its employment policy focuses a special attention on the regions hit by the hardest unemployment. Most region belongs among the most problematic areas in the Czech Republic. In the current stage of civilization development the education of public has its justification, but education itself is very important part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Jana Šmejcová
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní