Iveta Müllerová

Bakalářská práce

Vliv acidifikace a vápnění na druhové složení a diverzitu bylinného patra na ekosystémové stanici Rájec

Effect of acidification and liming on the species composition and diversity of the herb layer at the Rájec ecosystem station
Anotace:
Cílem práce bylo vyhodnotit změny ve vegetaci bylinného patra na Ekosystémové stanici Rájec (Drahanská vrchovina), kde byly v minulosti uměle navozeny podmínky acidifikace a jejich zmírnění pomocí aplikace dolomitického vápence. Tento výzkum byl prováděn na základě sběru 60 fytocenologických snímků. Následně byly hodnoceny rozdíly v diverzitě druhů, nároků druhů na prostředí pomocí Ellenbergových …více
Abstract:
The aim of this tittle was to evaluate changes in herb layer vegetation at the Rájec ecosystem station (Drahanská Uplands), where the conditions of acidification mitigation were artificially induced in the past by the application of dolomitic limestone. This research was carried out by collecting 60 phytocenological images. Subsequently, differences in species diversity, species claims on the environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Šebesta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta