Theses 

Role and significance of market research in all stages of development of efficient advertisement campaign – Ing. Alexandra Kargapolova

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Ing. Alexandra Kargapolova

Master's thesis

Role and significance of market research in all stages of development of efficient advertisement campaign

Role and significance of market research in all stages of development of efficient advertisement campaign

Abstract: Tato práce se zaměřuje na roli marketingového výzkumu v procesu rozvoje marketingové kampaně a se zabývá hodnocením jeho použití v prvních fázích dvou re-startových marketingových kampaní, totiž kampaně Celaskon vitamin C a Calibrum multivitamíny farmaceutické značky Sanofi. První část obsahuje teoretický základ marketingového výzkumu a procesu marketingové kampaně, zejména definice, popis kroků procesu,hlavní typy a nástroje. V druhé části této práce autor zkoumá výhody provádění marketingového výzkumu pomocí dat daných kampaně. Cílem bylo analyzovat fáze marketingových kampaní, porovnat jejích původní cíle s výsledky z marketingového výzkumu a zdůraznit význam tehto výsledků pro kampaní a jaké výhody to může jim přinést.

Abstract: This work is focused on the role of marketing research in process of development of marketing campaign and deals with evaluation of its usage in first stages of two re-launch marketing campaigns, namely the campaigns of Celaskon Vitamin C and Calibrum Multivitamins brands of pharmaceutical company Sanofi. The first part provides the theoretical basis of marketing research and process of marketing campaign, namely definitions, descriptions of both process'steps and main types and tools. In the second part of this work the author examines the benefits of conducting of marketing research using given campaigns'data. The objectives were to analyze the stages of marketing campaigns, compare original goals with the results from marketing research and emphasize the importance of the results for campaigns and what benefits they can bring to them.

Keywords: Marketing research, marketing campaign, advertisement campaign, Sanofi, Zentiva, Celaskon, Calibrum, importance of marketing research, marketing research in development of marketing campaign, qualitative research

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2014
  • Supervisor: M.A. Ondřej Kotouč
  • Reader: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

Other references 


Go to top | Current date and time: 19/5/2019 19:14, Week 20 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz