Bc. Martin Vaněček

Bakalářská práce

Komplexní propagace produktů a značky ve firmě Baťa

Komplex promotion of products and brand in the firm Baťa
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá komplexní propagací značky a produktů v obuvnické firmě Baťa. Práce sleduje propagaci firmy od jejího vzniku, mapuje vývoj propagačních metod během celého období existence firmy až po současnost. Práce se zároveň věnuje samotnému vzniku obuvnické společnosti Baťa a sleduje vývoj podniku, který se postupem času stal věhlasný nejen u nás, ale i ve světě. V práci není opomenut …více
Abstract:
Bachelor´s thesis applies to complex promotion of brand and products in the shoemaker´s company Baťa. The thesis studies company´s promotion from his beginning, it surveys a progress of promotional methods during whole companies life until the present. The thesis dedicate also to alone origin of shoemaker´s company Baťa and it studies a progress of firm, which became in the course of time famous not …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní