Michal SEKNIČKA

Diplomová práce

Život kněze Jindřicha Štěpánka na pozadí komunistické totality

Life of the priest Jindřich Štěpánek on the background of communist totality
Anotace:
Diplomová práce popisuje životní osudy kněze Jindřicha Štěpánka, zejména po převzetí moci Komunistickou stranou v únoru roku 1948. Největší část se zabývá jeho odsouzením ve vykonstruovaném procesu se skupinou Zvonar a spol. v roce 1952. Práce vychází především z archivních materiálů a osobních svědectví, která jsou doplněna příslušnou literaturou a internetovými zdroji.
Abstract:
The thesis describes live destiny of the priest Jindřch Štěpánek, especially after the taking of political power by the Communist Party in February 1948. The biggest part of the thesis deals with condemnation of Jindřich Štěpánek in trumped-up process with the group Zvonar a spol. in 1952. The basis of this thesis is particularly archive materials and personal testimonies which are completed by appropriate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jitka Jonová, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEKNIČKA, Michal. Život kněze Jindřicha Štěpánka na pozadí komunistické totality. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta