Michal SEKNIČKA

Master's thesis

Život kněze Jindřicha Štěpánka na pozadí komunistické totality

Life of the priest Jindřich Štěpánek on the background of communist totality
Abstract:
Diplomová práce popisuje životní osudy kněze Jindřicha Štěpánka, zejména po převzetí moci Komunistickou stranou v únoru roku 1948. Největší část se zabývá jeho odsouzením ve vykonstruovaném procesu se skupinou Zvonar a spol. v roce 1952. Práce vychází především z archivních materiálů a osobních svědectví, která jsou doplněna příslušnou literaturou a internetovými zdroji.
Abstract:
The thesis describes live destiny of the priest Jindřch Štěpánek, especially after the taking of political power by the Communist Party in February 1948. The biggest part of the thesis deals with condemnation of Jindřich Štěpánek in trumped-up process with the group Zvonar a spol. in 1952. The basis of this thesis is particularly archive materials and personal testimonies which are completed by appropriate …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jitka Jonová, Th.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SEKNIČKA, Michal. Život kněze Jindřicha Štěpánka na pozadí komunistické totality. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta