Bc. Matúš Kyseľ

Bakalářská práce

Úloha auxinu a cytokininu v organogenezi Arabidopsis thaliana

The role of auxin and cytokinin in the organogenesis in Arabidopsis thaliana
Abstract:
Auxin is a key element in plant development and defects in its transport or detection has a major impact on the formation of plant organs. The most well-known fytohormone with antagonistic effects is the cytokinin. Their interaction modulates the growth process and changes in gene expression leading to the disruption of their equilibrium and the initiation or inhibition of growth in embryonal and post …více
Abstract:
Auxin je klíčový element v rostlinném vývoji a defekty v jeho transporte či detekci mají zásadní dopad na formování rostlinných orgánů. Nejvýznamnějším fytohormonem s opačným účinkem je cytokinin. Jejich vzájemná interakce moduluje růstové procesy a změny v genové expresi vedou k narušení rovnovážného stavu a iniciaci či inhibici růstu v embryonálních i postembryonálních stádiích.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Pernisová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta