Bc. Lucie Příhodová

Master's thesis

Problematika realizace programů primární prevence na středních školách

The issue of implementation of primary prevention programs in secondary schools
Abstract:
Diplomová práce „Problematika realizace programů primární prevence na středních školách“ popisuje tuto problematiku na středních školách na Vysočině. Mým úkolem bylo zjistit, zda studenti vědí, co znamená problematika sociálně patologických jevů, zda se mezi nimi tyto jevy vyskytují a jaký mají názor na programy primární prevence. Zároveň bylo mým úkolem zjistit, zda jsou programy primární prevence …more
Abstract:
Thesis "Problems of implementation of primary prevention programs in secondary schools" describes this problem in secondary schools in the Highlands. My task was to determine whether students know what is the issue of socio-pathological phenomena, whether between these phenomena occur and what they think about primary prevention programs. It was also my job to determine whether primary prevention programs …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 5. 2015
  • Supervisor: Ing. Jan Děcký
  • Reader: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta