Tereza KLEPÁČKOVÁ

Diplomová práce

Hudebně dramatická výchova na 1. stupni ZŠ

Musical drama education at the 1st grade of primary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hudebně dramatickou výchovou na 1. stupni základní školy. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V první části jsou uvedeny cíle a metody hudební a dramatické výchovy. Dále se věnujeme pojmu hudebně dramatická výchova a jejímu zastoupení v rámcově vzdělávacím plánu pro základní vzdělávání. V praktické části uvádíme návrhy hudebně dramatických činností v hodinách …více
Abstract:
Tis master thesis deals with musically drama education on the first grade of elementary school. The work is divided into theoretical and practical. The first part sets out the objectives and methods music and drama education. We also describe concept music and drama education and its representation in educational framework plan for basic education. The practical part suggests examples music and dramatic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Dana Novotná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLEPÁČKOVÁ, Tereza. Hudebně dramatická výchova na 1. stupni ZŠ. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy