Bc. Martin Řípa

Diplomová práce

Finanční řízení a hodnocení finančního zdraví podniku pod vlivem IFRS

Financial management and assessment of the finacial health of an enterprise according IFRS
Anotace:
Práce se zabývá hodnocením finančního zdraví zkoumaného podniku z dvou pohledů. Z pohledu Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS) a z pohledu České účetní legislativy (ČÚL). Cílem práce je zjistit, zda využití IFRS má vliv na hodnocení celkové finanční situace a vybraných poměrových ukazatelů finanční analýzy, které jsou důležitým zdrojem informací v oblasti finančního řízení, především …více
Abstract:
The thesis deals with the evaluation of the financial health of the examined company from two perspectives. From the perspective of International financial reporting standards and from the perspective of the Czech accounting legislation. The aim of this thesis is to find out whether the use of IFRS has an impact on the evaluation of the overall financial situation and selected financial ratios, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Ivana Turková, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní