Petra PECHÁČKOVÁ

Master's thesis

Rozvíjení prostorové představivosti prostřednictvím didaktických her

Evolvement of Spatial Imagination through Didactic Games
Abstract:
Diplomová práce se zabývá rozvojem prostorové představivosti prostřednictvím didaktických her. První část práce je věnována teoretickým poznatkům z této oblasti, tj. prostorové představivosti a vyučovacím metodám, především pak didaktické hře. Praktická část diplomové práce obsahuje soubor manipulativních činností a společenských her rozvíjející prostorovou představivost. Ve výzkumné části je popsán …more
Abstract:
The thesis concerns the development of spatial perception through didactic games. The first part of the thesis deals with theoretical background of this field i. e. spatial perception and teaching methods especially didactic games. The practical part contains a set of manipulative activities and social games developing spatial perception. In the research part it is described the observation of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2017

Thesis defence

 • Supervisor: RNDr. Martina Uhlířová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PECHÁČKOVÁ, Petra. Rozvíjení prostorové představivosti prostřednictvím didaktických her. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC

Faculty of Education

Master programme / field:
Teaching at Primary and Lower Secondary Schools / Teaching primary school classes 1 through 5

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses in2nu2 in2nu2/2
12. 4. 2017
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
12. 4. 2017
Marklová, E.
13. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.