Adam Češelka

Bakalářská práce

Analýza a návrh softvérovej podpory riadenia projektu v T-Mobile

Analýza a návrh softwarové podpory řízení projektu v T-Mobile
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je oblast softwarové podpory projektového managementu a jeho uplatnění v T-Mobile. Hlavním cílem této práce je analýza rozsahu a spokojenosti aktuálně využívaných podpůrných nástrojů projektového managementu. Následně dalším cílem je identifikace, porovnání a návrh nástrojů schopných pokrýt širší spektrum z funkčního i nefunkčního hlediska.K schopnosti čtenáře porozumět …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is the area of software support of the project management and its application in the company T-Mobile. The main objective of this thesis is to analyse the scope and satisfaction with the currently used supporting tools of project management. Subsequently, the aim of this thesis is identification, comparison, and proposal of the tools that are able to cover the broader …více
Abstract:
Témou tejto bakalárskej práce je oblasť softvérovej podpory projektového manažmentu a jeho uplatnenie v T-Mobile. Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je analýza rozsahu a spokojnosti aktuálne využívaných podporných nástrojov projektového manažmentu. Následne ďalším cieľom je identifikácia, porovnanie a návrh nástrojov schopných pokryť širšie spektrum z funkčného aj nefunkčného hľadiska. K schopnosti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Dušan Chlapek
  • Oponent: Matej Tešinský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76729