Adam Češelka

Bachelor's thesis

Analýza a návrh softvérovej podpory riadenia projektu v T-Mobile

Analýza a návrh softwarové podpory řízení projektu v T-Mobile
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je oblast softwarové podpory projektového managementu a jeho uplatnění v T-Mobile. Hlavním cílem této práce je analýza rozsahu a spokojenosti aktuálně využívaných podpůrných nástrojů projektového managementu. Následně dalším cílem je identifikace, porovnání a návrh nástrojů schopných pokrýt širší spektrum z funkčního i nefunkčního hlediska.K schopnosti čtenáře porozumět …more
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is the area of software support of the project management and its application in the company T-Mobile. The main objective of this thesis is to analyse the scope and satisfaction with the currently used supporting tools of project management. Subsequently, the aim of this thesis is identification, comparison, and proposal of the tools that are able to cover the broader …more
Abstract:
Témou tejto bakalárskej práce je oblasť softvérovej podpory projektového manažmentu a jeho uplatnenie v T-Mobile. Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je analýza rozsahu a spokojnosti aktuálne využívaných podporných nástrojov projektového manažmentu. Následne ďalším cieľom je identifikácia, porovnanie a návrh nástrojov schopných pokryť širšie spektrum z funkčného aj nefunkčného hľadiska. K schopnosti …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: Dušan Chlapek
  • Reader: Matej Tešinský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76729