Bc. Václav Kotyk

Master's thesis

Nové technologie v náboru zaměstnanců a jejich efektivita

New Technologies in Recruitment and its Efficiency
Abstract:
Cílem diplomové práce je zhodnotit efektivitu nových technologií v náboru zaměstnanců a na-vrhnout strategii pro efektivní využívání těchto nových technologií. Práce je rozdělena na teore-tickou a praktickou část, kdy v teoretické části práce jsou nejprve představeny vybrané nové technologie v náboru, jejich specifika a možná rizika jejich využití. Dále je v rámci praktické části práce vyhodnocena …more
Abstract:
The aim of my diploma thesis is to evaluate the efficiency of new technologies in recruitment and to propose a strategy for an efficient use of these new technologies. The thesis is divided into theoretical framework and analytical part. In the theoretical framework, the selected new tech-nologies are introduced, together with their specifics and risks of use. Within the analytical part, the efficiency …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2020
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček
  • Reader: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta