Tereza Kočová

Bachelor's thesis

Ageismus jako sociálně patologický jev ve společnosti

Ageism as a Socially Pathological Phenomenon in Society
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá ageismem jako sociálně patologickým jevem ve společnosti. Cílem práce je charakteristika Ageismu jako sociálně patologického jevu a zjištění od seniorské populace, která se s Ageismem potýká ve svém životě. Teoretická část definuje samotný pojem ageismus, jeho zdroje a projevy. Srovnání postojů tří zemí, jak pohlížejí na problematiku ageismu. Definujeme také sociální patologii …more
Abstract:
This bachelor's thesis is focused on ageism as social-patological phenomenon in society. The aim of the thesis is characterization of ageism such as social-patological phenomenon and a survey of this issue within the elderly, who face ageism in their lives. Theoretical part defines ageism and its cause and manifestation and comparison of approaches of three different countries. We define social patology …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 7. 2022

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Robert Trebicki, MBA

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kočová, Tereza. Ageismus jako sociálně patologický jev ve společnosti. Liberec, 2022. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická