Aleš KRAUS

Bakalářská práce

Baskická nacionalistická strana mezi secesionismem a separatismem

The Basque nationalist party between secessionism and separatism
Anotace:
Hlavním cílem této práce je popsat historii Baskické nacionalistické strany a analyzovat vybrané etapy činnosti strany, které byly charakteristické separatistickými a secesionistickými požadavky směrem k centrální vládě. Práce je rozdělena do několika částí. První část je teoretická, ve které se věnuji vysvětlení pojmu nacionalismus a dále také dvou stěžejních konceptů této práce - separatismu a secesionismu …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to describe the history of Basque Nationalist Party and also to closely analyse selected chapters of its activity, which were characteristic by separatist and secessionist demands towards the central government. This thesis is divided into two parts. The first part, consisting mainly of theory, is dedicated to properly analysing the concept of nationalism and also two …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Zákravský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAUS, Aleš. Baskická nacionalistická strana mezi secesionismem a separatismem. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Mezinárodní vztahy - teritoriální studia