Bc. Martin Vavřík

Bakalářská práce

Řízení kariérního rozvoje zaměstnanců ve Vězeňské službě ČR - organizační jednotka Věznice Všehrdy

Managing career development of employees in the Prison Service - organizational unit Prison Všehrdy
Anotace:
Práce je zaměřena na situaci řízení kariérního a profesního rozvoje civilních a služebních zaměstnanců Věznice. Cílem je prozkoumat a zjistit, zda se ubírá správným směrem, popřípadě nalézt řešení ke zlepšení situace. Teoretická část je zaměřena na pojmy souvisejícími s danou problematikou a je také uvedena teorie kariérového rozvoje v návaznosti na další vzdělávání civilních a služebních zaměstnanců …více
Abstract:
The work is focused on the situation of career management and professional development of civilian and prison service staff. The aim is to investigate and determine whether the situation is moving in the right direction or not, or even to find a solution to improve the situation. The theoretical part focuses on concepts related to the issues and the theories of career development are also listed here …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zahrádka
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní